Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

                                      

 

                                                     O s a d n í   v l a j k y

 

                      První osadní vlajka používaná od založení osady v roce 1999 do 7.3.2000, kdy byla zničena při

                požáru srubu.

                    

                    Druhá vlajka je požívána do dnešních dnů spolu s vlajkou třetí, která byla vyrobena 8.6.2011 a prvně

              vyvěšena 12.6.2011 na srubu na osadě. Vlajka druhá je vlajkou výjezdní a je vyvěšována pouze na

              výročních ohních ostatních osad. Nová vlajka bude vyvěšena na novém stožáru před srubem a to pouze

             tehdy, pokud bude přítomen člen osady. Hlavním vlajkonošem a ochráncem klenotů se stal náš Sáďa. 

             

            

                                                  O s a d n í   d o m o v e n k a

 

                                                         

 

                                                  O s a d n í   h y m n a  

                                                    Island  

                                                   G             Emi            Hmi         C          G
                                                   Má zem je krásná jako stín červených borovic,  
 
                                                   Emi            Hmi         C          H7
                                                   tam, kde je Island, hoří den jako knot voskovic,
 
                                                   Emi          H7          Emi  
                                                   hřímá zemí fjordů severák,
 
                                                   C             Ami        H7 D7       
                                                   má země zpívá jako pták, 
 
                                                   G            Emi          Hmi           C             G      Emi C D7 G  
                                                   vím, že je příliš vzdálená, vzdálená, vzdálená.
 
                                        
                                                   2. Můj starý kompas na svou zem dávno už zapomněl,
                                                   jít za modrou střelkou nikdy jsem v pravý čas neuměl,
                                                   když září na obloze Velký vůz, zpívam o své zemi smutný blues,
                                                   o zemi, kde roste jenom lišejník, jenom mech a lišejník.
 
                                        
                                                  3. Tam, kde můj otec míval dům z červených borovic,
                                                  vítr už odvál všechen dým ze starých voskovic,
                                                  o tom, kde jsou lidé, co jsem znal, o dívce, kterou jsem nikdy nepoznal,
                                                  jen staré ságy zpívají, zpívají, zpívají.  

 

                                                 O s a d n í   z á k o n y

 

             .   Všichni osadníci mají stejná práva a povinnosti

             .   Všechny náklady spojené s udržováním osady se dělí rovným dílem

             .   O všem rozhodují osadníci společně hlasováním,kdy se menšina vždy podrobí většině

             .   Osadníci budou v osadě a v jejím okolí neustále udržovat pořádek

             .   Při vyvěšení osadní vlajky budou všichni přítomní osadníci, při stažení vlajky taktéž.

             .   Ohniště na potlachovišti se používá výhradně k slavnostním účelům, ostatní ohně budou "úplně čisté"

                 tzn. přísný zákaz pálení jakýchkoli odpadků, cigaretových nedopalků a pod - porušení bude tvrdě

                 postihováno.!!!!

             .   Při zapalování slavnostního nebo výročního ohně se budou dodržovat trampská pravidla.

             .   S přibráním nového člena osady musejí osadníci rozhodnout jednohlasným souhlasem, taktéž s vyloučením

             .   Členem osady se může stát pouze ten, kdo jezdí se zbytkem osady na vandry nejméně jeden rok.

             .   Nová osadní vlajka bude vyvěšena pouze na stožáru před srubem a jen za přítomnosti některého z osadníků

             .   O výroční oheň budou vyvěšeny vlajky obě, vlajka před srubem bude stažena do dvou třetin, abychom uctili

                 památku kamarádů, kteří už odešli do vandráckého nebe.

             .   Po dokončení spodní části srubu nebude spodní patro uvnitř používáno jako trampská ložnice, pouze

                  vyjímečně se souhlasem šerifa a to na sklopných lavicích. 

          

 S t r á ž c e  s r u b u  a  c e l é   o s a d y 

     

                                        Ozák hlídá naší osadu ze vzduchu , rodina Salamandrů ze země

TOPlist